VACANCY ANNOUNCEMENT

ቀን፡ ህዳር 4 2013ዓ.ም

ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ
 
ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉትን እና ዩኒቨርስቲዉን በምክትል ፕሬዚደንትነት ለመምራት ፍላጎትና ብቃት ያላቸውን iየዩኒቨርስቲውን አካዳሚክ ሰራተኞች አወዳድሮ የላቀ ውጤት ያመጣውን/ያመጣችውን ተወዳዳሪ የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት አድርጎ መሰየም ይፈልጋል፡፡
1. የስራው መደብ
1.1. የምርምር እና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚደንት፡-ማንኛውንም የምርምር፣ ማህበረሰብ አገልግሎት፣ የዩኒቨርሲቲ-ኢንደስትሪ ትስስር እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ነክ ስራዎችን በሃላፊነት ይሰራል፣ ይመራል፣ ይቆጣጠራል
2. የማመልከቻ መስፈርቶች
2.1. የትምህርት ደረጃ፡- ሶስተኛ ዲግሪ (ፒ.ኤች.ዲ) ወይም ተመጣጣኝ፣ ወይም ሁለተኛ ዲግሪ (ኤም.ኤ/ኤም.ኤስ.ሲ) እና ቢያንስ የረዳት ፕሮፌሰርነት ማእረግ ያለው/ያላት
ማሳስቢያ፡ ሴት ተወዳዳሪዎች በሁለተኛ ዲግሪ (ኤም.ኤ/ኤም.ኤስ.ሲ) እና በሌክቸረር ማእረግ ማመልከት ይችላሉ
2.2. የስራ ልምድ፡- በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ወይም ከዚህ ውጭ ባለ መስክ ለሥራ መደቡ አግባብነት ባለው የተረጋገጠ የአመራርነት/የሃላፊነት እንዲሁም የምርምርና የማስተማር ልምድ ያለው/ያላት
2.3. አጭር ፕሮፖዛል ማቅረብ፡- አመልካቾች የምርምር፣ የማህበረሰብ አገልግሎት፣ የዩኒቨርሲቲ-ኢንደስትሪ ትስስር እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ተግባራትን ለማሳደግና ለማሻሻል ስለሚከተሉት ስልት ከ5 ገፅ ያልበለጠ አጭር መግለጫ/ፕሮፖዛል በፅሑፍ ያቀርባሉ፡፡ አመልካቾች የሚያቀርቡትን አጭር ፕሮፖዛል በእንግሊዘኛ ቋንቋበ”Times New Roman” እና መጠኑ 12 በሆነ ፊደልና የመስመር ስፋት 1.15 ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡ በተጨማሪም የፕሮፖዛሉ ኤሌክትሮኒክ ኮፒ በኢ-ሜይል መላክ አለበት፡፡
2.4. ፆታ፡- ማስታወቂያው ሴቶችንና ወንዶችን የሚያጠቃልል ሲሆን፣ ሴቶች ግን እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ፡፡
3. ተፈላጊ ከህሎቶች
3.1. የአመራር ክህሎት፡- አመልካቾች በሚወዳደሩበት ስራ ክፍል ያለውን የሰው ሀይል፣ የገንዘብና የቁሳቁስ ሃብት በማስተባበር ለመምራት የሚያስችል የአመራርነት ክህሎት ያላቸው መሆን አለባቸው፡፡
3.2. አዲስ አሰራር የመፍጠርና ለውጥ የማምጣት ክህሎት፡- አመልካቾች በሚወዳደሩበት ስራ ክፍል ለውጥና እድገትን ለማምጣት የሚያስችሉ አዳዲስ የአሰራር ስልቶችን የመቀየስ፣የማመንጨትና ተግባራዊ የማድረግ አቅም ያላቸው መሆን አለባቸው፡፡
3.3. የተግባቦትክህሎት፡- አመልካቾች የስራ ዘርፋቸውንም ሆነ የዩኒቨርሲቲውን ተልዕኮና ራዕይ ለማሳካት የሚያስችል የተግባቦትና ከሌሎች ጋር አብሮ የመስራት ክህሎት ያላቸው መሆን አለባቸው፡፡
4. ተፈላጊ ስነምግባሮች
4.1. አመልካቾች ከስነምግባር ጉድለቶች የፀዱ፣ በመልካም ባህሪያቸው፣ በስራ አክባሪነታቸውና ታታሪነታቸው የተመሰከረላቸውና ለሌሎች አርአያ የሆኑ መሆን አለባቸው፡፡
4.2. አመልካቾች ተግባብተው መስራት የሚችሉ፣ ከአድሎ የፀዱና ሁሉን በእኩል የሚያስተናግዱ፣ ለሚቀርቡላቸው ጉዳዮች ተገቢውን ምላሽ በተገቢው ጊዜ የሚሰጡ መሆን አለባቸው፡፡
5. የስራ ዘመን
በውድድሩ የላቀ ውጤት በማምጣት የተመረጠው/የተመረጠችው አመልካች በምክትል ፕሬዚዳንትነት ለአራት ዓመታት የሚሾም/የምትሾም ሲሆን በመጀመሪያው የአገልግሎት ዘመን በሚያሳየው/በምታሳየው ውጤት ላይ ተመስርቶ የአገልግሎት ዘመኑ/ኗ ለአንድ ተጨማሪ ዙር ሊራዘም ይችላል፡፡
6. ደመወዝና ጥቅማጥቅም
በደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ የደመወዝ ደረጃና ተያያዥነት ባላቸው ህግና ደንብ መሰረት፡፡
7. የማመልከቻ ጊዜ
አመልካቾች ማመልከቻቸውን፤CV፣ የትምህርት፣ የስራ ልምድ እና ሌሎች ማስረጃዎችን ዋናውንና የማይመለስ ፎቶኮፒ፤ ህጋዊ የመታወቂያ ፎቶ ኮፒ እንዲሁም አጭር ፕሮፖዛል ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በአስር ተከታታይ የስራቀናት ውስጥ (ማለትም ከህዳር 4 እስከ 17/ 2013ዓ.ም) በስራሰዓት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
8. የማመልከቻ ቦታ
በደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ የስራአመራር ቦርድ መሰብሰቢያ አዳራሽ (ከፕሬዚዳንት ፅ/ቤት አጠገብ)
9. የማመልከቻ ማቅረቢያ መንገዶች
አመልካቾች ማመልከቻቸውን በአካል ቀርበው ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡የፕሮፖዛላቸውን ኤሌክትሮኒክ ኮፒ በሚከተሉት የኢ-ሜይል አድራሻዎች መላክ ይኖርባቸዋል፡፡
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ጠቃሚ አድራሻዎች
        የደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲድረ-ገፅ፡ www.dbu.edu.et
        ኢ-ሜይል፡ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    and   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        ስልክ ቁጥር፡ 0955346602 ወይም 0913024132
 
 
የደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስራአመራር ቦርድ

 


 

 

ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መምህራን በሙሉ ፡-

የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክ/ኘሬዚዳንት ጽ/ቤት ከዚህ በታች በተጠቀሰው ክፍት የኃላፊነት ቦታ መምህራንን አወዳድሮ መመደብ ይፈልጋል፡፡ ለዚህም ቦታ ለመወዳደር የምትፈልጉ በአካል ቀርባችሁ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በማያያዝ በአካዳሚክ ምክትል ኘሬዚዳንት ጽ/ቤት ማመልከት የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

 • ክፍት የኃላፊነት ቦታው፡- የጋራ ኮርሶች ማስተባበሪያ ኮሌጅ  ዲን
 • የትም/ደረጃ ፡- የማስትሬት ዲግሪና ከዚያ በላይ ፣
 • የምዝገባ ቀን ፡- ከ23/11/2ዐ12 ዓ/ም ጀምሮ ለ7 ተከታታይ የሥራ ቀናት ፣
 • የምርጫ መስፈርቱ አባሪ ሆኖ ቀርቧል፣

 

                                   ሐምሌ 23/2ዐ12 ዓ/ም

ክፍት የኃላፊነት ቦታ  ማስታወቂያ

 

ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መምህራን በሙሉ ፡-

የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክ/ኘሬዚዳንት ጽ/ቤት ከዚህ በታች በተጠቀሰው ክፍት የኃላፊነት ቦታ መምህራንን አወዳድሮ መመደብ ይፈልጋል፡፡ ለዚህም ቦታ ለመወዳደር የምትፈልጉ በአካል ቀርባችሁ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በማያያዝ በአካዳሚክ ምክትል ኘሬዚዳንት ጽ/ቤት ማመልከት የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

 • ክፍት የኃላፊነት ቦታው፡- የጋራ ኮርሶች ማስተባበሪያ ኮሌጅ  ዲን
 • የትም/ደረጃ ፡- የማስትሬት ዲግሪና ከዚያ በላይ ፣
 • የምዝገባ ቀን ፡- ከ23/11/2ዐ12 ዓ/ም ጀምሮ ለ7 ተከታታይ የሥራ ቀናት ፣
 • የምርጫ መስፈርቱ አባሪ ሆኖ ቀርቧል፣

ማሳሰቢያ፡-

የሥራ ልምድና የኃላፊነት ልምድ ማስረጃ እንዲሁም የዲሲኘሊን ጉዳይ ማስረጃዎች ከሰው ሀብት አስተዳደርና ልማት ዳይሬክቶሬት የተፃፈ ማረጋገጫ መቅረብ ይኖርበታል፡፡

 

የማወዳደሪያ መስፈርቶች

መስፈርቶች

ነጥብ

 1. 1.       የትምህርት ደረጃ

(20%)

1.1.   ረዳት ፕሮፌሰር እና በላይ

20%

1.2.   ማስተርስ ዲግሪ/ሌክቸረር

15%

1.3.   የመጀመሪያ ድግሪ     

10%

 1. 2.       የስራ አፈፃፀም 

(10%)

 1. 3.       ስነ ምግባር

(5%)

3.1.   ምንም አይነት የዲስፕሊን ግድፈት የሌለበት

 5%

3.2.   በመረጃ የተደገፈ ማንኛውም አይነት የዲስፕሊን ግድፈት ያለበት

0%

 1. 4.       የአገልግሎት ዘመን

(10%)

4.1.       8 ዓመት እና በላይ

10

4.2.       5-7.99 ዓመት

7

4.3.       ከ1-4.99 ዓመት

5

4.4.       ከ1 ዓመት በታች

0

 1. 5.       የሃላፊነት ልምድ

(10%)

5.1.       4 ዓመትና ከዚያ በላይ

10

5.2.       3 ዓመትና በላይ

7

5.3.       2 ዓመትና በላይ

4

5.4.       ከ2 ዓመት በታች

1

 1. 6.       ሙያዊ አርአያነት

(15%)

6.1.  ማህበረሰብ አገልግሎት (5%)

 

6.1.1.       ፕሮፖዛል ቀርጾ እና ባጀት አፈላልጎ በራሱ የሰጠ  

5

6.1.2.       ፕሮፖዛል ቀርጾ በዩኒቨርስቲው በጀት የሰጠ

3

6.1.3.       በዩኒቨርስቲው በኩል የመጣን ማህበረሰብ አገልግሎት የሰራ

1

6.1.4.       ምንም ተሳትፎ የሌለው

0

 

6.2.  ጥናት እና ምርምር (10%)

 

6.2.1.       3 የምርምር ውጤቶች በታዋቂ ጆርናል ላይ ያሳተመ (የተመራማሪ ብዛት ከአራት ያልበለጠ በግራንድ የተሰሩ ከሆነ ከ6 ያልበለጠ)

10

6.2.2.       ከ 3 በታች ያሳተመ

7

6.2.3.       በዩኒቨርስቲው በጀት  ሰርቶ ያጠናቀቀ እና ያስረከበ 

4

6.2.4.       በዩኒቨርስቲው በጀት በመስራት ላይ ያለ/ች  

2

6.2.5.       ምንም ተሳትፎ የሌለው  

 

0

 1. 7.        ስልጠናዎችን መሳተፍ (በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ለሚሰጡ ስልጠናዎች)

(5%)

7.1.  በስልጠናዎች ሙሉ በሙሉ የተሳተፈ

5

7.2.  በዓመቱ ከተሰጡ ስልጠናዎች 50% ብቻ የተሳተፈ

2

7.3.  ከ50% በታች የተሳተፈ

0

 1. 8.        ሙያዊ ድጋፍ እና ተያያዥ አገልግሎቶች

(10%)

8.1.   

ሀ. ፕሮጀክት በመቅረፅ እና ባጀት በማፈላለግ ስራዎችን የሰራ ወይም ከአጋር ድርጅቶች ጋር በተጨባጭ ግንኙነት በመጀመር እና ፕሮፖዛሎችን በማዘጋጀት ሰሚናር፣ ኮንፈረንስ፣ ፓናል ዲስከሽን፣ ዎርክሾፕ እና የመሳሰሉትን የውይይት መድረኮች እንዲዘጋጁ ያደረገ/ች

ለ.  በተለያዩ የኮሚቴ ስራዎች ላይ የተሳተፈ/ች

 

10

8.2.   ከላይ በ8.1. ከተዘረዘሩት ሁለቱንም የሰራ/ች

10

8.3.   ከላይ በ8.1. ከተዘረዘሩት ን ብቻ ለሰራ/ች

7

8.4.   ከላይ በ8.1. ከተዘረዘሩት ን ብቻ ለሰራ/ች

5

8.5.   ከላይ በ8.1. ከተዘረዘሩት ምንም ያልሰራ/ች

0

 1. 9.        በቅርብ ኃላፊ የሚሰጥ ነጥብ

(15%)

 1. 10.    ለሴቶች ማበረታቻ

(5%)

 

ማስታወሻ፡-

-   የጥናት እና ምርምር ውጤቶች እና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎች ከተሰሩ ወይም ከታተሙ ከሶስት ዓመት በላይ ከሆናቸው አይያዙም፡፡

-   በተራ ቁጥር 8፤ 8.1. “” ላይ የተቀመጠው ተግባር በዩኒቨርስቲው አነሳሽነት ወይም በቢሮ የስራ ድርሻ ምክንያት በጀት ተመድቦላቸው የሚሰሩትን ስራዎች አያካትትም፡፡ (ለምሳሌ፡- የካሪክለም ዎርክሾፕ፤ በዩኒቨርስቲው በጀት የሚሰሩ የምርምር መነሻ ሀሳብ የግምገማ ዎርክሾፕ፤ የዩኒቨርስቲው ዓመታዊ ሲምፖዚየም ፤ ወርክሾፕ፤ ሰሚናር እና የመሳሰሉት…)

-  የኮሌጁ አካዳሚክ ኮሚሽን እና የትምህርት ክፍል ካውንስል ለተወዳዳሪዎች ውጤት በሚሰጥበት ግዜ አብዛኛው አባላት ከተገኙ የሚካሄድ ሲሆን የኮሌጁ/የትምህርት ክፍሉ የመምህራን  እና የተማሪዎች ተወካይ ግን የግድ መገኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡ የማይገኙ ከሆነ በሌሉበት እንዲካሄድ መተማመኛ ሊሰጡ ይገባል፡፡

-  ተወዳዳሪዎች ለሰሯቸው ስራዎች የሚቀርቡ ማስረጃዎች በትምህርት ክፍል፣ በአስተባባሪዎች፣ በስራ ሂደት መሪዎች የተሰጡ ከሆነ ማስረጃዎቹ በኮሌጅ ዲኖች ወይም በዳይሬክተሮች  መረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡

 

 

CONTACT US

Communications Affairs Directorate 

Tel: +251116816286

Fax- 0116812065

Po.Box: 445

FPR@dbu.edu.et

Nigus Tadese (PhD)

DBU President

JoomShaper