Announcement

ቀን፡ 27/03/2013ዓ.ም

የተማሪዎች ጥሪ ማስታወቂያ

ለደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ነባር ተማሪዎች በሙሉ

በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በ2012 ዓ. ም ሁለተኛው መንፈቅ አመት የመማር ማስተማር ሂደት ተቋርጦ እንደነበር ይታወቃል፡፡ ስለሆነም የተቋረጠዉን ትምህርት ለማስቀጠል፣

  1. በ2012 ዓ.ም ተመራቂ የነበራችሁ ተማሪዎች ታህሳስ 1 እና  2/2013 ዓ.ም
  2. ከተመራቂ ተማሪዎች ውጪ ያላችሁ ነባር ተማሪዎች

በሙሉ ታህሳስ 8 እና 9/2013 ዓ.ም ዩኒቨርሲቲው ውስጥ በመገኘት ትምህርታችሁን እንድትጀምሩ እየገለፅን በጉዞ ላይም ሆነ በዩኒቨርሲቲ ቆይታችሁ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት እና ጤና ሚኒሰቴር ያወጡትን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ መመሪያን ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ በማድረግ ስለሆነ አስፈላጊዉን የመከላከያ መንገዶች ዝግጅት አድርጋችሁ እንድትመጡ እያሳሰብን ከተጠቀሰው ቀን ቀድሞም ሆነ ዘግይቶ የሚመጣ ተማሪ የማናስተናግድ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

 

ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ

 

 

 

 

ቀን፡ ህዳር 4 2013ዓ.ም

ክፍትየስራቦታማስታወቂያ
 
ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉትን እና ዩኒቨርስቲዉን በምክትል ፕሬዚደንትነት ለመምራት ፍላጎትና ብቃት ያላቸውን iየዩኒቨርስቲውን አካዳሚክ ሰራተኞች አወዳድሮ የላቀ ውጤት ያመጣውን/ያመጣችውን ተወዳዳሪ የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት አድርጎ መሰየም ይፈልጋል፡፡
1. የስራው መደብ
1.1. የምርምር እና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚደንት፡-ማንኛውንም የምርምር፣ ማህበረሰብ አገልግሎት፣ የዩኒቨርሲቲ-ኢንደስትሪ ትስስር እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ነክ ስራዎችን በሃላፊነት ይሰራል፣ ይመራል፣ ይቆጣጠራል
2. የማመልከቻ መስፈርቶች
2.1. የትምህርት ደረጃ፡- ሶስተኛ ዲግሪ (ፒ.ኤች.ዲ) ወይም ተመጣጣኝ፣ ወይም ሁለተኛ ዲግሪ (ኤም.ኤ/ኤም.ኤስ.ሲ) እና ቢያንስ የረዳት ፕሮፌሰርነት ማእረግ ያለው/ያላት
ማሳስቢያ፡ ሴት ተወዳዳሪዎች በሁለተኛ ዲግሪ (ኤም.ኤ/ኤም.ኤስ.ሲ) እና በሌክቸረር ማእረግ ማመልከት ይችላሉ
2.2. የስራ ልምድ፡- በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ወይም ከዚህ ውጭ ባለ መስክ ለሥራ መደቡ አግባብነት ባለው የተረጋገጠ የአመራርነት/የሃላፊነት እንዲሁም የምርምርና የማስተማር ልምድ ያለው/ያላት
2.3. አጭር ፕሮፖዛል ማቅረብ፡- አመልካቾች የምርምር፣ የማህበረሰብ አገልግሎት፣ የዩኒቨርሲቲ-ኢንደስትሪ ትስስር እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ተግባራትን ለማሳደግና ለማሻሻል ስለሚከተሉት ስልት ከ5 ገፅ ያልበለጠ አጭር መግለጫ/ፕሮፖዛል በፅሑፍ ያቀርባሉ፡፡ አመልካቾች የሚያቀርቡትን አጭር ፕሮፖዛል በእንግሊዘኛ ቋንቋበ”Times New Roman” እና መጠኑ 12 በሆነ ፊደልና የመስመር ስፋት 1.15 ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡ በተጨማሪም የፕሮፖዛሉ ኤሌክትሮኒክ ኮፒ በኢ-ሜይል መላክ አለበት፡፡
2.4. ፆታ፡- ማስታወቂያው ሴቶችንና ወንዶችን የሚያጠቃልል ሲሆን፣ ሴቶች ግን እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ፡፡
3. ተፈላጊ ከህሎቶች
3.1. የአመራር ክህሎት፡- አመልካቾች በሚወዳደሩበት ስራ ክፍል ያለውን የሰው ሀይል፣ የገንዘብና የቁሳቁስ ሃብት በማስተባበር ለመምራት የሚያስችል የአመራርነት ክህሎት ያላቸው መሆን አለባቸው፡፡
3.2. አዲስ አሰራር የመፍጠርና ለውጥ የማምጣት ክህሎት፡- አመልካቾች በሚወዳደሩበት ስራ ክፍል ለውጥና እድገትን ለማምጣት የሚያስችሉ አዳዲስ የአሰራር ስልቶችን የመቀየስ፣የማመንጨትና ተግባራዊ የማድረግ አቅም ያላቸው መሆን አለባቸው፡፡
3.3. የተግባቦትክህሎት፡- አመልካቾች የስራ ዘርፋቸውንም ሆነ የዩኒቨርሲቲውን ተልዕኮና ራዕይ ለማሳካት የሚያስችል የተግባቦትና ከሌሎች ጋር አብሮ የመስራት ክህሎት ያላቸው መሆን አለባቸው፡፡
4. ተፈላጊ ስነምግባሮች
4.1. አመልካቾች ከስነምግባር ጉድለቶች የፀዱ፣ በመልካም ባህሪያቸው፣ በስራ አክባሪነታቸውና ታታሪነታቸው የተመሰከረላቸውና ለሌሎች አርአያ የሆኑ መሆን አለባቸው፡፡
4.2. አመልካቾች ተግባብተው መስራት የሚችሉ፣ ከአድሎ የፀዱና ሁሉን በእኩል የሚያስተናግዱ፣ ለሚቀርቡላቸው ጉዳዮች ተገቢውን ምላሽ በተገቢው ጊዜ የሚሰጡ መሆን አለባቸው፡፡
5. የስራ ዘመን
በውድድሩ የላቀ ውጤት በማምጣት የተመረጠው/የተመረጠችው አመልካች በምክትል ፕሬዚዳንትነት ለአራት ዓመታት የሚሾም/የምትሾም ሲሆን በመጀመሪያው የአገልግሎት ዘመን በሚያሳየው/በምታሳየው ውጤት ላይ ተመስርቶ የአገልግሎት ዘመኑ/ኗ ለአንድ ተጨማሪ ዙር ሊራዘም ይችላል፡፡
6. ደመወዝና ጥቅማጥቅም
በደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ የደመወዝ ደረጃና ተያያዥነት ባላቸው ህግና ደንብ መሰረት፡፡
7. የማመልከቻ ጊዜ
አመልካቾች ማመልከቻቸውን፤CV፣ የትምህርት፣ የስራ ልምድ እና ሌሎች ማስረጃዎችን ዋናውንና የማይመለስ ፎቶኮፒ፤ ህጋዊ የመታወቂያ ፎቶ ኮፒ እንዲሁም አጭር ፕሮፖዛል ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በአስር ተከታታይ የስራቀናት ውስጥ (ማለትም ከህዳር 4 እስከ 17/ 2013ዓ.ም) በስራሰዓት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
8. የማመልከቻ ቦታ
በደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ የስራአመራር ቦርድ መሰብሰቢያ አዳራሽ (ከፕሬዚዳንት ፅ/ቤት አጠገብ)
9. የማመልከቻ ማቅረቢያ መንገዶች
አመልካቾች ማመልከቻቸውን በአካል ቀርበው ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡የፕሮፖዛላቸውን ኤሌክትሮኒክ ኮፒ በሚከተሉት የኢ-ሜይል አድራሻዎች መላክ ይኖርባቸዋል፡፡
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ጠቃሚ አድራሻዎች
        የደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲድረ-ገፅ፡ www.dbu.edu.et
        ኢ-ሜይል፡ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    and   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        ስልክ ቁጥር፡ 0955346602 ወይም 0913024132
 
 
የደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስራአመራር ቦርድ

 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 

ቀን 22/01/2013

ማስታወቂያ

2013 የት/ት ዘመን በሁለተኛ ዲግሪ በማታው መርሀ ግብር 2ኛ አመት እና በላይ ተማሪዎች በሙሉ፡-

2013 የት/ት ዘመን በሁለተኛ ዲግሪ በማታው መርሀ ግብር 2ኛ አመት እና በላይ የሆናችሁ ተማሪዎች የመደበኛ የምዝገባ ጊዜ መስከረም 27/2013 እና መስከረም 28/2013 /ም ሲሆን የቅጣት ምዝገባ መስከረም 29/2013 ዓ/ም መሆኑን እየገለፅን የከፈላችሁበትን ደረሰኝ ተወራርዶ ለጽ/ቤታችን ለመረጃና ስራ አመራር ባለሙያ እንድታቀርቡ እንገልፃለን፡፡

 

       ርቀትና ተከታታይ/ት ፕሮግራም ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   


 

 


 

ለደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ሰራተኞች በሙሉ

ድንበር የለሹ ዘር፣ሃይማኖትና ጾታ የማይለየው የኮሮና ቫይረስን መከላከል የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው፡፡በዓለም ብሎም በሀገራችንና በዩኒቨርሲቲያችን ስጋት ከሆነው የኮሮና ቫይረስ ራስን ነጻ ለማድረግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባል፡፡የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መመሪያ መሰረት ተማሪዎች የቫይረሱን ምልክቶችና መከላከያ መንገዶቹን ጠንቅቀው በማወቅ እራሳቸውን እንዲከላከሉ አሳስቧል፡፡በመሆኑም ተማሪዎች በዶርማቸው ሆነው ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት እንዲቻል ዩኒቨርሲቲው እያሳሰበ ከሰኞ መጋቢት 14/2012 ዓ.ም ጀምሮ፡-

1. ማንኛውም ተማሪ ለማንኛውም አይነት አገልግሎት ከግቢ መውጣትም ሆነ መግባት የማይችል መሆኑን፣
2. የነን ካፌ ተጠቃሚ ለሆኑ ተማሪዎች በግቢ ውስጥ ባሉት ሶስቱ የተማሪ ካፊቴሪያዎች እንዲመገቡ የተመቻቸ መሆኑን፣
3. ከአሁን በፊት ከግቢው ለተግባር ልምምድ የወጡ ተማሪዎች በተመደቡበት ቦታ እየሰሩ እንዲጠብቁ፣
4. በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ቤተሰብ የሄዱ ተማሪዎች ወደ ግቢ መግባት እንደማይችሉና ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመሆን ጥንቃቄ እያደረጉ እንዲቆዩ፣
5. ተማሪዎች ወደ ዋናው ምግብ ቤት ሲገቡም ሆነ ሲመገቡም ሳይተፋፈጉ /በቡድን ሳይሆኑ በተናጠል/ ተገቢውን ርቀት ጠብቀው እንዲስተናገዱ እያሳሰብን የመመገቢያ የሰዓት ፕሮግራም በየኮሌጆቻቸው ሊወጣ የሚችል መሆኑን፣
6. የጋራ መጠቀሚያ በሆኑት ፑል ቤቶች፣ዲ.ኤስ.ቲቪ /DSTV/፣ካፍቴሪያዎች ላይ በቡድን ሆኖ መቀመጥና መጠቀም የማይቻል መሆኑን፣
7. የተማሪዎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ሲባል ሁሉም መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች መግባት አይችሉም፡፡ሆኖም ለስራው የሚያስፈልጉ የዩኒቨርሲቲው የምግብ ቤት ሰራተኞች፣ ፕሮክተሮች ፣ የፀጥታ አካላት፣ ከትምህርት ክፍል በላይ ያሉ የአካዳሚክ ኃላፊዎች/ዲኖችና ተባባሪ ዲኖች/፣ንዑስ የስራ ሂደት መሪዎችና ዳይሬክተሮች፣ ሁሉም ሹፌሮች፣የውሃና የመብራት ጥገና ሰራተኞች፣የክሊኒክ ሰራተኞች፣የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጆች መምህራን፣የአመራር ጸሐፊዎች፣ሁሉም የጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት ሰራተኞች ከበር ላይ እጃቸውን እየታጠቡ እንዲገቡ የተወሰነ መሆኑን፣
እያሳወቀን ሰራተኞችና ተማሪዎች ቫይረሱን ለመከላከል የሚወሰዱ ጥንቃቄዎችን እንዲወስዱ ዩኒቨርሲቲው በጥብቅ ያሳስባል፡፡

ኮሮና ቫይረስን በመከላከል የዜግነት ግዴታችንን እንወጣ!!

 

 

 

ለሁሉም የደ/ብ/ዩ ተማሪዎች ህብረት  የ2012ዓ.ም አዲስ የፓርላማ አባላት በሙሉ

ከላይ በርዕሱ እንደተገለፀው በሳይንስ እና በከፍ/ት/ምኒስቴር 003/2012 ባወጣው መመሪያ መሰረት ለተማሪዎች ህብረት ዋና ስራ አስፈጻሚነት መወዳደር ለምትፈልጉ ማለትም በቀን 05/07/2012ዓ.ም በነበረው 7ኛ ዙር 17ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በተደረገው ገለፃ መሰረት ምዝገባው ከ09/07/2012ዓ.ም-11/07/2012ዓ.ም ከጠዋት2፡00-ምሽት11፡30 የምንመዘግብ ስለሆነ መወዳደር የምትፈልጉ ሁላችሁም አዲስ የፓርላማ አባላት በተገለፀው ቀን እና ሰዓት በተማሪዎች ህብረት ቢሮ ማመልከቻችሁን በአካል በመገኘት እንድታሰገቡ ስንል እናሳስባለን፡፡

                                                     የተ/ህ አስመራጭ ኮሚቴ

ማሳሰቢያ፡-

  1. ማንኛውም አመልካች ለመመዝገብ ሲመጣ ማመልከቻው (ስም፣ዲፓርትመንት፣አይዲ፣ስልክ፣ብሎክ፤ዶርም፣ሴክሽን፣ፆታ፣ውጤትና ፊርማ) ማሟላት አለበት፡፡
  2. ማንኛውም አመልካች ለመመዝገብ ሲመጣ የራሱን አይዲ ይዞ መምጣት አለበት፡፡
  3. ከተገለጸው ቀን እና ሰዓት ዘግይቶ ወይም ቀድሞ የሚመጣን የማናስተናግድ መሆኑን እንገልጻለን፡፡
  4. ተወዳዳሪዎች ግዴታ የፓርላማ አባል መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡ውድድሩ ተመራቂ ተማሪዎችን አያሳትፍም፡፡

 

ለበለጠ መረጃ፡-

 

https://t.me/DBUstudent

 

+251118903968

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

ለደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በሙሉ፡

የደ/ብ/ዩኒቨርሲቲ የ3ኛ አመት የባዮሎጅ ትምህርት ክፍል ተማሪ የነበረው ተማሪ ለዓለም አይነእንግዳ ዘውዴ በቀን 14/03/2012 ዓ.ም በደረሰበት ድንገተኛ ህመም ምክንያት  ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ የታወቃል፡፡በመሆኑም ዩኒቨርሲቲው የሞቱ መንስዔ እንዲጣራ ለደብረብርሃን ከተማ አስተዳዳር 2ኛ ፖሊስ ጣቢያ ያሳወቀ ሲሆን ፖሊስ ጣቢያውም  ለቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የፎረንሲክ ህክምናና የስነ-ምረዛ ምርመራ ትምህርት ክፍል አስከሬኑን ልኮ አስመርምሯል፡፡ ሆስፒታሉም የአስከሬን ምርመራ ውጤት ለደብረብርሃን ከተማ አስተዳደር 2ኛ ፖሊስ ጣቢያ የላከ ሲሆን ስለሞቱ ምክንያት የተሰጠው የምርመራ አስተያየት ተማሪው ህይወቱ ያለፈው በልብ በሽታ ምክንያት /የአራቱም የልብ ክፍሎች በመስፋታቸው/ መሆኑ ተገልጧል፡፡ውጤቱን የሚገልጽ 5 ገጽ አባሪ ተለጥፏል፡፡

Diagnosis of autopsy 

 

የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት

 

 

 

 

 

ማስታወቂያ

በደ/ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የ2ኛ እና የ3ኛ ዲግሪ ትምህርትን ይመለከታል በ2012 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የደ/ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በ2ኛ እና በ3ኛ ዲግሪ በመደበኛ ፕሮግራሞች ለማስተማር ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡ በዚሁ መሰረት ከታች በተዘረዘሩት የትምህርት መስኮች ተመዝግባችሁ መማር ለምትፈልጉ ተማሪዎች ከነሐሴ 06/2011 እስከ ነሐሴ 30/2011 ድረስ በዩኒቨርሲቲው ከዚህ በታች በተገለፁት ኮሌጆች አካዳሚክ ሪከርድ ቢሮ ዘወትር በስራ ሰዓት መረጃችሁን በማቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

FOR MASTER’S PROGRAM

NO.

College

Department

Specialization

1

 Engineering

Mechanical

Motor Vehicle Engineering

2

Chemical

Process Engineering

3

Computing

Information System

Information System

4

Information Technology

Computer Networking and Security

5

 

 

 

 

 

 

Natural and Computational Science

 

Biology

Botanical Science

6

Zoological Science

7

 Fisheries and Aquaculture

8

Applied  Microbiology

9

 

Chemistry

Organic Chemistry

10

Analytical Chemistry

11

Inorganic Chemistry

12

 

Physics

Nuclear Physics

13

Solid State Physics

14

Material Science and Engineering

15

 

Mathematics

Algebra

16

Numerical Analysis

17

Differential Equation

18

Mathematical Modeling

19

Sport

Sport management

20

Statistics

Biostatistics

21

Health  Science

 

Public Health

MPH in Epidemiology

22

MPH in Reproductive and Family

23

General Master of Public health

24

Agriculture & Natural Resource Science

 

Plant Science

Soil science

25

Plant protection

26

Agronomy

27

Animal Science

Animal production

28

Animal Nutrition

29

Natural resource science

Soil and water conservation

30

Business & Economics

Economics

Development   economics        

31

Accounting & Finance

Accounting and Finance

32

 

 

Management

MBA (Master of Business Administration)

33

Marketing Management

34

Public Administration and Project  Management

35

Logistics and supplies chain management

36

 

Social Science & Humanities

English

TEFL (Teaching English as a Foreign Language)

37

Geography

Environmental and Sustainable

38

Urban Development and management

39

 

Psychology

ECDCE (Early Childhood Development-Care and Education)

40

Developmental  Psychology

41

Special needs Education

42

Amharic

Teaching Amharic Methodology

43

History

History and Heritage Management

44

Law

Law

Business and Investment Law

45

Education

Education

Curriculum and Instruction

 

FOR PhD  PROGRAM

በምዝገባ ወቅት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

ለማስተርስ

የመጀመሪያ ዲግሪ Official Transcript-  ከተማሩበት ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ሰርተፍኬት ከነትራንስክሪፕቱ ኦርጅናልና የማይመለስ አንዳንድ ኮፒ Letter of Sponsorship - ከአሠሪ ተቋም/በመስሪያ ቤት ስፖንሰር ለሚማሩ ተማሪዎች/

ለፒኤችዲ

የሁለተኛ ዲግሪ Official Transcript-  ከተማሩበት ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዲግሪ ሰርተፍኬት ከነትራንስክሪፕቱ ኦርጅናልና የማይመለስ አንዳንድ ኮፒ Letter of Sponsorship - ከአሠሪ ተቋም/በመስሪያ ቤት ስፖንሰር ለሚማሩ ተማሪዎች/

ለሁለቱም ፐሮግራሞች

ለቅድመ ምዝገባ ማመልከቻ የሚከፈል ብር 50/ሀምሳ ብር/ ለመግቢያ ፈተና መቅረቢያ የሚከፈል ብር 75/ሰባ አምስት ብር የመመዝገቢያ እና የመግቢያ ፈተና ክፍያ በደ/ብ/ዩኒቨርሲቲ በውስጥ ገቢ አካውንት 1000025277515 ገቢ ማድረግ የምትችሉ መሆኑ እንገልጻለን፡፡ የፈተናው ጊዜ መስከረም 13/2012 ዓ.ም በየኮሌጆቹ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡

ማሳሰቢያ

በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የተመደባችሁ እጩዎች ከ10/12/2011 እስከ 30/12/2011 ዓ.ም ድረስ በየተመደባችሁበት ኮሌጅ ሪፖርት ማድረግና በተራ ቁጥር 9 በተጠቀሰው ዕለት የመግቢያ ፈተና መውሰድ ይጠበቅባችኋል፡፡

ለተጨማሪመረጃ፡-

ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ድህረ ምረቃ ኮሌጅ

ስልክ ቁጥር  011 681 17 71/011 617 08 38

 

LETTER OF SPONSORSHIP OF EMPLOYING ORGANIZATION

(To be filled out and signed by the head of the organization)

The school of Graduate Studies of Debre Berhan University appreciates your

Assistance in filling out (3 copies) this form and sending it to the address below.

Debre Berhan University Office of the Registrar

 P.O.Box 445

 Debre Berhan

                                                                                                          Ethiopia

On behalf of the                                                                                                          the organization of which I am a head, I am committing the said organization to grant   a financial support or   employment   to                                                                                  in the course of his/her postgraduate training in                                                                                                           the financial support or employment, which is intended to cover the tution fee of the graduate student, will be maintained until the termination of the programme of study. Moreover, I express the organization’s agreement to refrain from obligating the graduate student to undertake extra work assignments which may jeopardize his/her programme of the study.

 

I am cognizant of the face that the concrete realities of the country dictate that education in general, and postgraduate studies in particular, must be geared towards the solution of specific problems affecting the society. I am, therefore, aware that this specific training my organization is sponsoring must be geared towards fulfilling a definite national purpose. Accordingly, through my signature affixed below. I am committing my organization to maintain an appropriate position of employment for the student after the completion of his/her postgraduate studies.

Date:                             Signature:                    Official Seal.                                                              

             Name:                                                                                    

            Position:                                                                      

           Organization:                                                               

          Address:                                                                                   

                               NB: full address of the sponsoring organization is mandatory.

 

 


 

 

 

 

CONTACT US

Communications Affairs Directorate 

Tel: +251116816286

Fax- 0116812065

Po.Box: 445

FPR@dbu.edu.et

Nigus Tadese (PhD)

DBU President

JoomShaper