ለ2ኛ ጊዜ ተስተካክሎ የወጣ ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ

ደብረብርሃን ዩኒቨርስቲ ከዚህ በታች በተመለከቱት የትምህርት መስኮች መምህራንን አወዳድሮ በቋሚ ኮንትራት ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ መስፈርቱን የምታሟሉ ተወዳዳሪዎች እንድትወዳደሩ ተጋብዛችኋል፡፡

 

 

S.NO

Academic Position

Academic Level

 

       Field of specialization

 

Quantity

 

College

 

Remark

 

 

1

 

 

Assistant Professor/ Lecturer

 

 

PhD/MSc

Biotechnology or Animal biotechnology or Plant biotechnology or Industrial biotechnology or Microbial biotechnology or Medical biotechnology or Pharmaceutical biotechnology or Environmental biotechnology

 

 

05

College of Natural & Computational Science   

    Tel. 0118494099

 

2

Lecturer

MSc

Anatomy /back ground BSc in Health Science/

02

 

 

 

 

College of Medical science

Tel. 0118697157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lecturer

MSc

Physiology /back ground BSc in Health Science/

02

4

Lecturer

MSc

Medicinal chemistry/back ground BSc in Pharmacy/

02

5

Lecturer

MSc

Pharmacognosy/back ground BSc in Pharmacy/

02

6

Lecturer

MSc

Pharmastics/back ground BSc in Pharmacy/

02

7

Lecturer

MSc

Anesthesia

07

8

Assistant Professor

Specialty certificate

Gynecology & Obstetrics

04

 

9

Assistant Professor

Specialty certificate

Pediatrics

04

10

 

Lecturer

 

MSc

 

Hematology/back ground BSc in Medical Laboratory Science /

 

01

11

 

Lecturer

 

MSc

Medical Microbiology/back ground BSc in Medical Laboratory Science/

01

12

 

Lecturer

 

MSc

Medical Parasitology back ground BSc in Medical Laboratory Science/

01

13

 

Lecturer

 

MSc

Clinical Chemistry back ground BSc in Medical Laboratory Science/

01

14

Lecturer and above

MSc

Adult health nursing or Surgical Nursing or Medical Nursing /back ground BSc in Nursing/

02

College of Health science

Tel. 0118697135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Lecturer and above

MSc

Clinical Midwifery / back ground BSc in Midwifery

03

16

Lecturer and above

MSc

Maternity and Reproductive Health /back ground BSc in Midwifery/

02

17

Lecturer and above

MPH

Epidemiology /back ground BSc in Health Science/

01

18

Lecturer and above

MPH

Biostatistics /back ground BSc in Health Science/

02

19

Lecturer and above

MPH

Health Service management /back ground BSc in Health Science/

02

20

Lecturer and above

MPH

Health Education /back ground BSc in Health Science/

01

21

Lecturer and above

MPH

Public Health Nutrition /back ground BSc in Health Science/

01

22

 

Lecturer/ Ass. Professor

 

MSc and above

Agricultural economics /back ground BSc in Agricultural Economics or Agribusiness management and or Value chain management or related fields/

 

 

01

 

College of Agriculture and Natural Resource Science

    Tel. 0118961089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College of Agriculture and Natural Resource Science

    Tel. 0118961089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Ass. Professor

 

PhD

Agricultural Entomologist or Insect science /back ground /BSc in Plant science and or Crop science or Horticulture or Crop production and protection or related Agricultural fields and MSc in  Agricultural entomology or Crop protection or Plant protection or Integrated pest management or Entomology or related fields/

01

24

Ass. professor

PhD

Plant breeding /back ground BSc in Plant science or Crop science or Horticulture or Crop production and protection or related agricultural fields and MSc in Plant breeding or Plant genetics or Seed science and technology or Plant biotechnology or related agricultural fields/

01

 

 

 

25

 

 

 

Ass. professor

 

 

 

PhD

Agronomy /back ground BSc in Plant science and or Crop science or Horticulture or Crop production and protection or related Agricultural fields and MSc in Agronomy or Plant physiology/

 

 

 

 

01

26

Lecturer/ Ass. professor

MSc and above

Horticulture /back ground BSc in Horticulture or Plant science or Crop science or Horticulture or Crop production and protection or related Agricultural fields

02

27

Ass. professor

PhD

Horticulture /back ground BSc in Horticulture or Plant science or Crop science or Crop production and protection or related Agricultural fields and MSc in Horticulture post-harvest or related Agricultural fields

01

 

 

 

 

28

Ass. professor

PhD

Animal nutrition /back ground BSc in Animal science or Animal production or related animal science fields and MSc in Animal nutrition or Animal feed processing or related fields

01

29

Lecturer

MSC

Structural   Engineering /back ground BSc in Civil engineering/ Structural   Engineering 

05

 

 

 

 

 

College of Engineering Tel.       011-8697166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College of Engineering Tel.       011-8697166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College of Engineering Tel.       011-8697166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ass. professor

PhD

Structural   Engineering /back ground MSc/BSc in Civil engineering or Structural   Engineering /

02

31

Ass. professor

PhD

Hydraulics  Engineering /back ground MSc/BSc in Hydraulics engineering or Water Resource & Environmental Engineering or Hydraulics  Engineering or Water Resource & Irrigation  Engineering

02

32

Ass. professor

PhD

Highway or Road & Transport  Engineering /back ground MSc/BSc in Civil engineering or Highway or Road & Transport  Engineering 

02

33

Ass. professor

PhD

Geotechnical Engineering /back ground MSc/BSc in Civil engineering or Geotechnical Engineering

02

34

Ass. Professor /lecturer

PhD /M.Sc.

Computer Engineering or related /back ground MSc/BSc in Electrical and  Computer Engineering

04

35

Ass. Professor/lecturer

Ph.D/M.Sc.

Communication Engineering or related /back ground MSc/BSc in Electrical and  Computer Engineering

03

36

Ass. Professor/lecturer

PhD /M.Sc.

Control Engineering or related /back ground MSc/BSc in Electrical and  Computer Engineering

03

37

Ass. Professor/lecturer

PhD /M.Sc.

Power Engineering or related /back ground MSc/BSc in Electrical and  Computer Engineering

03

38

Ass. Professor /lecturer

PhD /MSc.

Food Engineering  or Food Technology or related /back ground BSc in Food Engineering or Food process Engineering

01   

39

Ass. Professor/lecturer

PhD /MSc

Manufacturing Engineering or related /back ground BSc in Mechanical Engineering/

03

40

Ass. Professor/lecturer

PhD /MSc

Design engineering or related /back ground MSc/BSc in Mechanical Engineering/

02

41

Ass. Professor/lecturer

PhD /MSc

Thermal engineering or related /back ground MSc/BSc in Mechanical Engineering/

01

42

Ass. Professor/lecturer

PhD /MSc

Motor vehicle engineering or related /back ground MSc/BSc in Mechanical Engineering/

03

43

Lecturer

 MSc 

Industrial Engineering or Manufacturing Engineering /back ground BSc in Industrial 46Engineering/

02

 

44

 

 

Ass. Professor/lecturer

 

 

PhD /MSc

Construction Contract Administration  or Construction Technology &      Management or Construction Technology or Construction Engineering and management or Construction Project management or Construction Management or Construction Engineering or Building Technology or Building Construction or Building Engineering or Construction Engineering Economics  / Back ground BSC in Construction Contract Administration or

 in Construction Technology &   Management or in Construction Technology or

in Construction Engineering and management or in Construction Project management or in Construction Management or in Construction Engineering or in Building Technology or in Building Construction or in Building Engineering or in Construction Engineering Economics

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Ass. Professor/lecturer/

 

 

PhD /MSc

Architectural Engineering or Advanced Architectural design or Construction and Architectural heritage or Land scap  Architectural and design or Land and property valuation or Housing and sustainability development or Urban Design or Environmental 46Architectural or Interior design or Masters of Architectural / Back ground MSc/Bsc in Architectural engineering

 

 

03

46

Lecturer

MA

Accounting & Finance or Finance & Investment or Accounting & Auditing /back ground BA in Accounting or Accounting & Finance

05

College of Business & Economics  Tel. 0118961064

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

College of Business & Economics

Tel. 0118961064

 

 

 

 

 

 

47

Lecturer

MA

Tourism & Development or Tourism & Heritage Management /back ground BA in Tourism Management or Tourism Development or Hotel & Tourism Management

02

48

Lecturer

MA/MBA

Logistics and supply chain management or Business administration or related  / Back ground BA in Logistics and supply chain management or Procurement or Purchasing management or Cooperative or Transport management

01

49

Ass. Professor

PhD

Economics or Econometrics or Economic policy Analysis or Natural Resource and Environmental Economics or International Economics or Development Economics or Labor Economics and other related Specializations in Economics /back ground in Economics or Econometrics or Economic policy Analysis or Natural Resource and Environmental Economics or International Economics or Development Economics or Lab our Economics and other related Specializations in Economics

02

50

Lecturer

MBA

Business Administration /back ground  in Business management or Management or Marketing management or Human resource management

01

51

Lecturer

MBA

Business Administration /back ground BSc in Information technology or Management Information system

01

52

Ass. Professor

PhD

Marketing management /back ground MA/BA in Marketing management

01

 

53

 

Lecturer

 

MSc

 

Software Engineering

 

02

College of Computing Tel. 011-8961044

 

54

Ass. Professor and above

PhD/LLD/SJD /LL.M

Business Law or Commercial Law or Investment Law or Tax Law

03

College of Law Tel. 011-8961088

 

           

55

Lecturer and above

LL.M

Any field of Specialization

02

56

Lecturer

MA

Clinical Psychology/back ground BA in Psychology/

01

College of Social Science and Humanities

Tel.011-8697137

 

 

57

Lecturer

MA

Special needs & Inclusive Education /back ground BA in Psychology or Special needs & Inclusive Education/

02

58

Ass. professor

PhD

Ethiopian History

01

59

Lecturer

 

 

 

MA

 

 

 

History and Heritage Management or Masters of Arts in History / back ground BA in History and Heritage Management or in History /

03

 

 

 

60

 

Lecturer

 

MA

Philosophy/ back ground BA in philosophy or Theology or Law or PSIR or Civics and Ethical Studies or Art/Aesthetics or Sociology or Social Anthropology or Literature or History

03

 

61

 

Lecturer

 

MA

Development or Development management / back ground BA in Development or Civics & Ethics or PSIR or Philosophy

01

62

 

Lecturer

 

MA

 

Journalism & Communication/ back ground BA in Journalism & Communication

 

03

         

 

 

 

ማሳሰቢያ፡-

 1. አመልካቾች ለምዝገባ በአካል ሲመጡ አስፈላጊ የሆነውን የትምህርት ማስረጃ ዋናውንና የማይመለስ አንዳንድ ፎቶ ኮፒ ይዘው በመቅረብ መመዝገብ ይችላሉ፣
 2. በአካል ቀርበው መመዝገብ ለማይችሉ የተጠቀሰው የመመዝገቢያ ጊዜ ገደብ ሳያልፍ የሚመዘገቡበትን ኮሌጅ ስም በመጥቀስ በፖስታ ሳጥን ቁጥር 445 ወይም በፋክስ ቁጥር 0116816804 በመላክ መመዝገብ ይችላሉ፡፡
 3. የአመልካቾች እድሜ በተመለከተ ለ2ኛ ዲግሪ ከ 45 ዓመት፣ ለ3ኛ ዲግሪ ከ55 ዓመት መብለጥ የለበትም፡፡
 4. በሌክቸረርነት ለመቀጠር CGPA ለወንዶች 3.75 ፣ ለሴቶች 3.5፣ ለአካል ጉዳተኞች  እና ለታዳጊ ክልል ነባር ብሔረሰብ ተወላጅ 3.25 እና በላይ ሆኖ የመጀመሪያ ዲግሪ ውጤታቸው ለወንዶች 3.0 ፣ ለሴቶች 2.75 ፣ ለአካል ጉዳተኞች እና ለታዳጊ ክልል ነባር ብሔረሰብ ተወላጅ 2.5  እና በላይ የነበራቸው ሆነው  የ2ኛ ዲግሪ የመመረቂያ ፅሁፍ /Thesis/ በጣም ጥሩ /Very good/ ወይም B+ እና በላይ ፣
 5. በውጪ ሀገራት ትምህርታቸውን የተከታተሉ ተወዳዳሪዎች በህግ ሥልጣን በተሰጣቸው አካላት የትምህርት ደረጃ አቻ ግመታ ሰነድ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፣
 6. ከአንድ በላይ የአካዳሚክ ማዕረግ ለተጠየቀባቸው ቅድሚያ የሚሰጠው ለከፍተኛው የአካዳሚክ ማዕረግ ሆኖ ካልተገኘ ቀጣዩ እንዲወዳደር ይደረጋል
 7. ደመወዝ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የደመወዝ ስኬል መሰረት ነው፣
 8. የመመዝገቢያ ጊዜ ፡-ይህ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ዕለት አንስቶ ለተከታታይ 7 የስራ ቀናት ተብሎ የተገለጸ ቢሆንም ማስታወቂያ መውጣቱን ዩኒቨርስቲው ያወቀው ዘግይቶ በመሆኑ እስከ 28/01/2011 ዓ.ም ድረስ ይሆናል
 9. የምዝገባ ቦታ፡- ከላይ በሠንጠረዡ በተገለጹት ኮሌጆች
 10. የፈተናው ቀን በውስጥ ማስታወቂያ ይገለፃል፡፡
 11. ለበለጠ መረጃ በኮሌጁ ስልክ ቁጥር ደውሎ መጠየቅ ይቻላል፡፡

                                                       ደብረብርሃን ዩኒቨርስቲ

                                                የሰው ሃብት አስተዳደርና ልማት ዳይሬክቶሬት

 

 

 

 

 

 

JoomShaper